Pakalpojumu cenrādis

Patēriņa kredīta cenrādis
Spēkā ar 2019.gada 10.decembri

 • Kredīta pieteikuma izskatīšana -  bez maksas
 • Ikmēneša administrēšanas maksa -  0 €
 • Kredīta līguma noslēgšana - 3% no līguma summas
 • Kredīta daļēja vai pilnīga atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa - bez maksas
 • Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa) - 3 €
 • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) - 10 €
 • Kredīta atmaksas termiņa samazināšana (kredīta un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa) - 10 €
 • Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona) - 50 €

Citas komisijas

 • Izziņa par saistību izpildi (Izziņas sagatavošana un  nosūtīšana pa pastu) - 10 €
 • Izziņa par saistību atlikumu (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) - 10 €
 • Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu  kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu) - 7 €
 • Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu) - 10 €
 • Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu - 5 €


Auto kredīta cenrādis


 • Kredīta pieteikuma izskatīšana -  bez maksas
 • Ikmēneša administrēšanas maksa -  0 €
 • Kredīta līguma noslēgšana - 7% no līguma summas
 • Kredīta daļēja vai pilnīga atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa - bez maksas
 • Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa) - 3 €
 • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) - 10 €
 • Kredīta atmaksas termiņa samazināšana (kredīta un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa) - 10 €
 • Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona) - 50 €

Citas komisijas

 • Izziņa par saistību izpildi (Izziņas sagatavošana un  nosūtīšana pa pastu) - 10 €
 • Izziņa par saistību atlikumu (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) - 10 €
 • Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu  kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu) - 7 €
 • Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu) - 10 €
 • Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu - 5 €


Preču nomaksas kredīta cenrādis


 • Izziņa par saistību izpildi (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) - 10 €
 • Izziņa par saistību atlikumu (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) - 10 €
 • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) - 10 €
 • Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa) - 3 €
 • Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu) - 5 €
 • Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par  līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu) - 7 €
 • Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu - 5 €
 • Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona) - 50 €