Rekvizīti

SIA “BEST LĪZINGS”

Reģ. Nr. 54103053771
PVN Reģ. Nr. LV54103053771
Juridiskā adrese: Pils iela 16, Alūksne, LV-4301
Biroja adrese: Pils iela 16, Alūksne, LV-4301

A/S "SEB banka"

Kods: UNLALV2X
Konts: LV66UNLA0050012967011

Klientu ērtībām A/S "SEB ibankas" sadaļā "Bankas paraugi" ir izveidots maksājuma paraugs!

Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet kreditēšanas līguma numuru!

A/S "Luminor Bank"

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV05RIKO0002930257204


Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet kreditēšanas līguma numuru!