Цены

1. Izziņa par saistību izpildi – 10 EUR.
2. Izziņa par saistību atlikumu – 10 EUR.
3. Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanas maksa – 10 EUR.
4. Aizdevuma atmaksas datuma maiņas maksa – 3 EUR (Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli).
5. Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (vēstule) – 5 EUR.
6. Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (vēstule) – 7 EUR.
7. Līguma kopijas nosūtīšana pa pastu – 5 EUR.
8. Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju netipiskos gadījumos – 50 EUR.